Univerzálna meracia stanica Trimble SX10

Univerzálna meracia stanica Trimble SX10

Ak ste si mysleli, že spoločnosť Trimble v tomto roku už s ničím neprekvapí, boli ste na omyle. Dominantou výstavy Intergeo 2016 v nemeckom Hamburgu sa stala univerzálna meracia stanica (UMS) Trimble SX10.

Práve táto revolučná skenovacia totálna stanica Trimble SX10 napĺňa plnohodnotne pojem „univerzálna meracia stanica“.

Je to prvé geodetické zariadenie od spoločnosti Trimble, s ktorým viete vykonávať všetky geodetické činnosti a to rôznymi metódami merania.

UMS Trimble SX10 sú zakomponované najmodernejšie technológie, ktoré sa využívajú vo výkonnej rade robotických totálnych staníc Trimble. Vďaka týmto technológiám viete plnohodnotne vykonávať jednomužné konvenčné meranie a vytyčovanie. Či už pôjde o aplikácie v inžinierskej geodézii, katastri alebo pri monitoringu objektov. Je vyrábaná v uhlovej presnosti 1“ a vybavená veľmi presným diaľkomerom s presnosťou až 1 mm + 1,5 ppm.

Chcete zdokumentovať stavbu alebo vykonávať určovanie bodov priesekovou fotogrametriou? Trimble SX10 využíva vylepšenú technológiu Trimble VISION. Zariadenie obsahuje až 3 kalibrované kamery. Rovnako je revolučná v tom, že manuálne cielenie vykonávate pomocou kamery zabudovanej priamo v ďalekohľade. Bonusom je kamera zabudovaná v optickej olovnici. Takže na kontrolnej jednotke vidíte súčasne nie len elektronickú libelu, čiže urovnanie, ale aj správnosť centrácie.

Najväčším benefitom UMS Trimble SX10 je najmä možnosť rýchleho a veľmi presného skenovaniarýchlosťou až 26 600 bodov za sekundu.

V softvéri Trimble Business Center si všetky naskenované, fotogrametrické a konvenčne namerané dáta rýchlo spracujete a nadštandardne využijete pre daný projekt.

Trimble SX10 uzavrel éru, kedy ste na každú aplikáciu potrebovali osobitne dané zariadenie.  Dnes si viete s jedným zariadením poradiť s akoukoľvek situáciou.

Share this post