Trimble UX5 HP

Bezpilotný letecký systém Trimble UX5 HP je ľahko použiteľné, plne automatizované a vysoko-presné zariadenie schopné zachytiť georeferencované snímky s rozlíšením až 1 cm.Vďaka intuitívnemu poľnému softvéru Trimble Access™ Aerial Imaging a kancelárskemu softvéru Trimble Business Center získavate rýchlo a jednoducho výstupy ako mračno bodov, ortofotomapy, 3D modely a rôzne iné výstupy pre široké spektrum aplikácií – od mapovania až po monitoring území.

S Trimble UX5 HP získavate vysoko-presné dáta vďaka integrovanému GPS modulu a kvalitnej kamere. Vďaka možnosti postprocesingového spracovania (PPK) získavate veľmi presnú polohu snímok vo zvolenom súradnicovom systéme bez potreby osadzovania vlícovacích bodov v teréne. Dosahujete tak vysokú presnosť aj na neprístupných miestach.

Vďaka 36 MP kamere s full-frame senzorom získavate ostré snímky s vysokým rozlíšením, vďaka čomu môžete určovať polohu bodov s presnosťou 1 cm. Jednoduchým preletom a spracovaním tak získavate mračno bodov, kde na 1 m2 získavate viac než 1 000 bodov.

Pre dané aplikácie si môžete vyberať medzi jednotlivými druhmi objektívov. Je na Vás, či použijete 35 mm objektív pre vysokú presnosť, 15 mm širokouhlý objektív pre zvýšenie prekrytu letu alebo 25 mm objektív. Môžete si tiež zvoliť NIR alebo RGB snímač.

Trimble UX5 HP je vysoko-odolné zariadenie, ktoré umožňuje prácu aj pri silnejšom vetre alebo pri miernom daždi, čo väčšina bezpilotných lietadiel neumožňuje.

Vďaka aplikácii Trimble Access Aerial Imaging v Trimble Tablet Rugget PC viete priamo v teréne vykonať nastavenie letu a predletové kontroly ako aj samotné ovládanie letu. Taktiež môžete pri plánovaní používať podkladové mapy v rôznych vrstvách, snímkovať nepravidelné plochy v rôznych výškach a určovať miesto vzletu a pristátia lietadla.

Výsledné dáta môžete použiť pri projekčnej činnosti, výpočte objemov, plánovaní výkopových prác, kanalizácií, monitoringu, pre krízový manažment a pod.