Trimble S7

Totálna stanica pre inžiniersku geodéziu Trimble S7 kombinuje skenovaniefotogrametriu a mapovanie v jednom výkonnom riešení.
Odteraz vám postačuje jeden prístroj pre kompletný zber dát v teréne. Použitím Trimble S7, poľného softvéru Trimble Access™ a kancelárskeho softvéru Trimble Business Center máte možnosť tvorby 3D modelov, vysokokvalitnej vizuálnej dokumentácie okolia, homogénnych skenov a iných potrebných úkonov vo vysokej presnosti vďaka vysokému výkonu a kompenzácií náhodných a systematických chýb.

Technológie:

uhlová presnosť

uhlová presnosť: 1″, 2″, 3″ alebo 5″

DR Plus

DR Plus – výkonný diaľkomer 1 mm + 2 ppm s možnosťou bezhranolového merania do 1 300 m

MagDrive

MagDrive™ – najvyspelejší a najrýchlejší servopohon od roku 2005

SurePoint

SurePoint™ – automatická kompenzácia osových chýb, otrasov a poklesu prístroja = vždy presné cielenie v správnych hodnotách

Autolock

Autolock™ – systém automatického vyhľadania a sledovania stredu hranola

FineLock

FineLock™ – automatické vyhľadávanie na veľké vzdialenosti a pri líniových stavbách s veľký počtom hranolov v zornom poli

MultiTrack1MultiTrack™ – využitie aktívnych hranolov = 100% uchytenie na správny cieľ

GPS Search2

GPS Search™ – okamžité natočenie na hranol vďaka GPS polohe v kontrolnej jednotke alebo externej GPS

VISIONVISION™ – zabudovaná kamera – živá náhľad zámery – zobrazenie bodov na displeji – tvorba HDR snímok a panorám – prieseková fotogrametria

SureScan

SureScan – homogénne skenovanie horizontálnych a vertikálnych objektov, DMT

Local2P

Locate2Protected – vzdialená správa zariadenia, lokalizácia a ochrana proti krádeži

Laserový zameriavač ikonkaLaserový zameriavač – lúč koaxiálny (totožný) so zámernou osou pre vytýčenie smeru

Verzie: 

Autolock2Autolock – obojmužný systém s automatickým vyhľadávaním cieľa

Robotic2Robotic – jednomužný systém s automatickým vyhľadávaním a možnosťou integrovaného merania

 

Konfigurácie Trimble S7:

Konfigurácia S7

[btn_link url=“http://www.geotronics.sk/konfiguracie-ts-trimble-s7/“ size=“medium“ cls=“primary“]Nakofigurujte si totálnu stanicu Trimble S7[/btn_link]

Voliteľné kontrolné jednotky pre ovládanie Trimble S7:

Tablet ikonkaTrimble Tablet – odolný výkonný tablet určený pre ovládanie všetkých geodetických zariadení Trimble s Windows 7

TSC3 ikonkaTSC3 – obľúbená odolná kontrolná jednotka pre ovládanie robotických totálnych staníc a GNSS prijímačov Trimble

ikonka tcuTrimble CU – kontrolná jednotka určená predovšetkým pre totálne stanice vo verzii Autolock

Slate ikonkaSlate – malý odolný smartfón s odolným displejom, ktorý je dobre čitateľný aj na na priamom svetle

TDL2.4 ikonkaTDL2.4 – externé rádio, ktoré umožňuje jednomužné meranie s kontrolnými jednotkami bez integrovaného rádia

Voliteľné softvéry pre ovládanie Trimble S7:

TA ikonkaTrimble Access™ – univerzálny poľný softvér pre ovládanie totálnych staníc, GNSS prijímačov a snímkovacieho rovera Trimble V10.

T4D ikonka

Trimble 4D Control™ – kancelársky softvér pre správu a riadenie monitoringu v reálnom čase alebo pre postprocesing

Moduly – nadstavby Trimble Access™ pre špeciálne aplikácie:

ARCHeAthleticsBathySurveyBestFitCadastralGermanyElectricity

HighRiseLandSeismicLevelMeMinesMonitoringPipelines

PowerLineRM3DRoadsT4DSSTunnelsUtilitySurvey

Voliteľný kancelársky softvér pre spracovanie dát z Trimble S7:

TBC ikonkaTrimble Business Center™ – kancelársky softvér na spracovanie a editáciu dát z konvenčného merania, GNSS merania, nivelácie a fotogrametrie

Odporúčané príslušenstvo:

51693-00 ikonaBattery S ikona90550 ikonkamultitrack ikona571126273 ikonkasoppec spreje ikonka

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť