Trimble S5

Všetko čo potrebuje geodet pre konvenčné meranie je integrované v robotickej totálnej stanici Trimble® S5:
presné a spoľahlivé nástroje, DR Plus EDM, technológia MagDrive™, automatická kompenzácia náhodných a systematických chýb so SurePoint, kontrolné jednotky s poľným softvérom Trimble Access™ a možnosť rýchleho spracovanie dát s kancelárskym softvérom Trimble Business Center.

Trimble S5 Total Station Studio perspective 68495
Trimble S5 Total Station Studio Front notripod 68428
Trimble S5 Total Station Studio tripod 68376
Trimble S5 Total Station Application 3781
Trimble S5 Total Station Application 0306
Trimble S5 Total Station Application 0350
Trimble S5 Total Station Application 0260
Trimble S5 Total Station Application 3892
Trimble S5 Total Station Application 0271
Trimble S5 Total Station Application 0216

Vyskladajte si Trimble S5 podľa Vašich požiadaviek

Konfigurácie TS Trimble S5

Pomocou tejto aplikácie si jednoducho nakonfigurujete totálnu stanicu Trimble S5 podľa vami zvolenými parametrami

Vyberte si uhlovú presnosť

Vyberte si totálnu stanicu podľa toho, na aké hranoly budete merať. Pri aktívnych hranoloch je hranol definovaný svojim špecifickým ID, vďaka čomu sa totálna stanica uzamkne len na daný hranol a nie na iné hranoly či reflexné prvky - kompenzácia chýb z vyhľadania a cielenia.

Štandardné technológie

diaľkomer DR Plus 1 mm + 2 ppm * MagDrive™ * SurePoint™ * Autolock™ * MultiTrack™ * GPS Search™ * Tracklight * Locate2Protected * autozaostrovanie daľekohľadu * koaxiálny laserový lúč zameriavač * kvalitná centračná podložka pre optickú olovnicu * záruka 2 roky

Štandardné technológie

diaľkomer DR Plus 1 mm + 2 ppm * MagDrive™ * SurePoint™ * Autolock™ * GPS Search™ * Tracklight * Locate2Protected * autozaostrovanie daľekohľadu * koaxiálny laserový lúč zameriavač * kvalitná centračná podložka pre optickú olovnicu * záruka 2 roky

Tracklight - vytyčovacie svetlo

Dve svetlá rôznej farby navádzajú figuranta pomocou intenzívneho blikania jednej farby do správneho smeru vytýčenia. Figurant a merač tak nemusia pri vytyčovaní komunikovať cez vysielačky.

Vyberte si typ totálnej stanice

Štandardná záruka na HW je 2 roky.

Vyberte si kontrolnú jednotku pre verziu Robotic

*externé rádio TDL2.4 umožňuje jednomužné ovládanie kontrolným jednotkám Trimble bez rádia - komunikácia cez bluetooth

Vyberte si kontrolnú jednotku určenú pre verziu Autolock

* ak máte inú kontrolnú jednotku Trimble ako TCU, môžete ovládať totálnu stanicu cez kábel alebo Bluetooth

Krok 6: Odporúčané príslušenstvo pre Trimble S7

*odporúčame ako štandardnú výbavu

*určený pre Trimble S5 s aktívnym vyhľadávaním cieľov MultiTrack

* priame napájanie totálnej stanice zo siete (monitoring)

Vypíšte vami požadované príslušenstvo, ktoré nie je v zozname.

* V jednom softvéri stlačením jedného tlačidla je možné súčasne vykonať konvenčné, GNSS a fotogrametrické meranie v ľubovoľných konfiguráciách zariadení

Krok 8: Vaše údaje

Na základe vašich kontaktných údajov Vám zašleme cenovú ponuku pre vami zvolenú konfiguráciu

CAPTCHA
Please wait...

Technológie:

uhlová presnosť

uhlová presnosť: 1″, 2″, 3″ alebo 5″

DR Plus

DR Plus – výkonný diaľkomer 1 mm + 2 ppm s možnosťou bezhranolového merania do 1 300 m

MagDrive

MagDrive™ – najvyspelejší a najrýchlejší servopohon od roku 2005

SurePoint

SurePoint™ – automatická kompenzácia osových chýb, otrasov a poklesu prístroja = vždy presné cielenie v správnych hodnotách

Autolock

Autolock™ – systém automatického vyhľadania a sledovania stredu hranola

MultiTrack1MultiTrack™ – využitie aktívnych hranolov = 100% uchytenie na správny cieľ

GPS Search2

GPS Search™ – okamžité natočenie na hranol vďaka GPS polohe v kontrolnej jednotke alebo externej GPS

Local2P

Locate2Protected – vzdialená správa zariadenia, lokalizácia a ochrana proti krádeži

Tracklight ikonkaTracklight – vytyčovacie svetlo navádzajúce figuranta do správneho smeru

Laserový zameriavač ikonkaLaserový zameriavač – lúč koaxiálny (totožný) so zámernou osou pre vytýčenie smeru

Verzie: 

Autolock2Autolock – obojmužný systém s automatickým vyhľadávaním cieľa

 

Robotic2Robotic – jednomužný systém s automatickým vyhľadávaním a možnosťou integrovaného merania

 

Konfigurácie Trimble S5:

konfigurácia S5

Voliteľné kontrolné jednotky pre ovládanie Trimble S5:

Tablet ikonkaTrimble Tablet – odolný výkonný tablet určený pre ovládanie všetkých geodetických zariadení Trimble s Windows 7

TSC3 ikonkaTSC3 – obľúbená odolná kontrolná jednotka pre ovládanie robotických totálnych staníc a GNSS prijímačov Trimble

ikonka tcuTrimble CU – kontrolná jednotka určená predovšetkým pre totálne stanice vo verzii Autolock

Slate ikonkaSlate – malý odolný smartfón s odolným displejom, ktorý je dobre čitateľný aj na na priamom svetle

TDL2.4 ikonkaTDL2.4 – externé rádio, ktoré umožňuje jednomužné meranie s kontrolnými jednotkami bez integrovaného rádia

Voliteľné softvéry pre ovládanie Trimble S5:

TA ikonkaTrimble Access™ – univerzálny poľný softvér pre ovládanie totálnych staníc, GNSS prijímačov a snímkovacieho rovera Trimble V10.

T4D ikonka

Trimble 4D Control™ – kancelársky softvér pre správu a riadenie monitoringu v reálnom čase alebo pre postprocesing

Moduly – nadstavby Trimble Access™ pre špeciálne aplikácie:

ARCHeAthleticsBathySurveyBestFitCadastralGermanyElectricity

HighRiseLandSeismicLevelMeMinesMonitoringPipelines

PowerLineRM3DRoadsT4DSSTunnelsUtilitySurvey

Voliteľný kancelársky softvér pre spracovanie dát z Trimble S5:

TBC ikonkaTrimble Business Center™ – kancelársky softvér na spracovanie a editáciu dát z konvenčného merania, GNSS merania, nivelácie a fotogrametrie


Dokumenty na stiahnutie:

Technická špecifikácia

bool(false)

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť