Trimble R2

Prijímač Trimble R2 využíva vyspelé technológie Trimble, vďaka čomu získavate široké možnosti konfigurácie, výberu presnosti a GNSS výkonu, ktoré potrebujete pre vaše aplikácie. Máte možnosť využívať Trimble R2 od submetrovej až do centimetrovej presnosti určenia polohy, čo Vám dáva možnosť využívať vaše zariadenie produktívne v širokej škále geopriestorových aplikácií bez ohľadu na to, aké máte technologické požiadavky pre danú aplikáciu.

Či už vykonávate meranie a vytyčovanie na cestách, v baniach alebo na staveniskách, lokalizujete zahrabané káble či potrubné vedenia, zbierate poľné GIS dáta alebo vykonávate štandardné geodetické merania, univerzálny prijímač Trimble R2 je určený pre geodetických, inžinierskych a GIS profesionálov.

Trimble R2 je jednoducho nastaviteľný a  užívateľsky ľahko používaný, pričom ho môžete spárovať s ľubovoľným GIS prijímačom Trimble, kontrolnou jednotkou s Trimble Access™ alebo spotrebiteľsky-kvalitným zariadením v rámci rôznych operačných systémov a platforiem, vďaka čomu získate spoľahlivé a vysokokvalitné dáta v reálnom čase.

Dáta môžu byť zhromažďované v prispôsobiteľných poľných softvéroch Trimble, akými sú Trimble Access™, Trimble DL, Trimble Terra Sync™ alebo Trimble TerraFlex™, ktoré umožňujú zber a synchronizáciu dát medzi terénom a kanceláriou v reálnom čase. Získané dáta môžu byť následne spracované v kancelárskych softvéroch, vrátane Trimble Business Center alebo TerraFlex, ktoré poskytujú bohaté a kvalitné výstupy pre vašu organizáciu.

[btn_link url=“http://www.geotronics.sk/konfiguracia-gnss-prijimaca-trimble-r2/“ size=“medium“ cls=“primary“]Konfigurácie Trimble R2[/btn_link]

Trimble R2 umožňuje sledovanie všetkých GNSS satelitných a rozširujúcich systémov a je dodávaný s čipom Trimble Maxwell™ 6 s 220 kanálmi, aby poskytoval spoľahlivú presnosť a výkon pri meraní. Pre dosiahnutie vyššej presnosti v reálnom čase môžete flexibilne využívať korekcie z tradičných RTK a VRS sietí, alebo využijete službu Trimble RTX™, ktorá dodáva korekcie cez satelit alebo internet.

Trimble vyvinul technológiu Floodlight™, ktorá redukuje tienenie satelitov a umožňuje poskytovať prijímaču Trimble R2 spoľahlivé a presné údaje aj v ťažkých GNSS podmienkach. Vybavený touto pokročilou GNSS technológiou môžete dosiahnuť pozoruhodné zlepšenie dostupnosti merania a presnosti pri tieniacich objektoch, akými sú koruny stromov a budovy, ktoré bránia prechodu satelitných signálov, takže aj namáhavé GIS aplikácie môžete vykonávať jednoduchšie.

Vďaka jednoduchosti, konfigurovateľnosti, poľnokancelárskom riešení, inovatívnosti a flexibilite prináša GNSS prijímač Trimble R2 presnosť a produktivitu určenú pre Vás.

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť