Kancelársky softvér Trimble Business Center

Výkonný softvér na spracovanie širokej škály geopriestorových údajov

Trimble Business Center poskytuje užívateľom možnosti efektívneho spracovania, editácie a vyrovnania geopriestorových dát s vytváraním užitočných a dôveryhodných výstupov.

Trimble Business Center je vysoko automatizovaný počítačový softvér pre spracovanie a editáciu optických, GNSS, obrazových alebo skenovaných dát, s unikátnymi možnosťami ako vyrovnanie GNSS meraní, rôzne druhy pretínania, kreslenie a integrované fotogrametrické možnosti spracovania snímok. Trimble Business Center umožňuje, nielen geodetom preniesť dáta z terénu priamo do počítača a okamžite začať s nimi pracovať a vytvárať výstupy pre klientov. Takisto môže používateľ rýchlo navrhnúť, či editovať údaje  a tie poslať k dispozícii do terénu.

Prispôsobiteľné užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie v tomto softvéri poskytuje používateľom vytvoriť si vlastné priateľské pracovné prostredie s ktorým sa bude dennodenne stýkať. To maximalizuje zážitok z práce s Trimble Business Center.

 • Pridajte si často používané funkcie na panel s nástrojmi pre rýchly prístup
 • Vytvorte si vlastný pás kariet s vašimi pracovnými postupmi
 • Nastavte si akúkoľvek webovú stránku ako vašu úvodnú obrazovku

Podporované pracovné postupy

Trimble Business Center podporuje širokú škálu pracovných postupov. Jeden kancelársky softvér zvládne všetko.

 

Geodézia

 • Vytváranie projektov so širokým výberom súradnicových systémov a modelmi geoidov
 • Postprocesné spracovanie statických GNSS observácií
 • Kontrola a editácia dát získaných totálnymi stanicami či GNSS aparatúrami a spätné vyrovnanie
 • Prepracovaný import a úprava dát z digitálnych nivelačných prístrojov Trimble Dini
 • Vyrovnanie sietí metódou najmenších štvorcov

Výsledky priamo z terénu

 • Ľahko vytvoriteľné CAD výstupy priamo z meraných dát
 • Podpora importu topografických či v teréne priamo získaných údajov poľným softvérom Trimble Access
 • Rýchly prístup k rozličným geopriestorovým dátam prostredníctvom modulu Insphere Data Marketplace
 • Overenie kvality a spoľahlivosti dát z totálnych staníc či RTK GNSS údajov
 • Spracovanie kódového merania a automatická kresba symbolov a línií
 • Tvorba plôch, farebných stupníc, objemov a modelov terénu
 • Export do CAD formátov, ako aj do Trimble SketchUp

 

Zber dát pre GIS

 • Vytváranie a správa dátových knižníc, atribútov, vrstiev a symbol z GIS a CAD
 • Meranie bodov s využitím kódov a atribútov v poľnom softvéri Trimble Access
 • Spracovanie kódových meraní a automatická kresba bodov, línií a polygónov
 • Import súborov ESRI shapefile a príprava dát pre vytyčovanie v teréne
 • Export prvkov do rôznych formátov ako ESRI shapefile a XML

 

Konštrukcie a vytyčovanie

 • Uistite sa že váš projekt pre vytyčovanie je vytvorený správne a korektne
 • Import komunikácií a dizajnu siete priamo použitím rozličných CAD alebo BIM formátov
 • Priama integrácia s Bentley ProjecWise pre efektívnejšie využitie stavebných pracovných postupov
 • Vytváranie bodov, línií, prepojení, povrchov či koridorov pre vytyčovanie v teréne softvérom Trimble Access, riadiacimi kontrolnými strojmi a inými zariadeniami určujúcimi polohu
 • Spätný import vytýčených dát z poľného softvéru Trimble Access pre zvýšenie kvality

 

Kresba 

 • Znížte čas potrebný na vytvorenie vysokokvalitných grafických výstupov s voliteľnou nadstavbou Advanced Drafting Module
 • Poskytuje špeciálne pracovné postupy pre geodetov zaoberajúcich sa cestami, železnicami, koridormi či produktovodmi
 • Vytváranie kvalitných grafických výstupov v podobe máp, výkresov či plánov
 • Automatická kresba rezov, priečnych a pozdĺžnych profilov povrchmi a koridormi
 • Vytváranie 3D modelov vo formáte PDF pre ľahkú komunikáciu a spoluprácu na projekte s ďalšími členmi a klientmi

 

Fotogrametria

 • Trimble Business Center umožňuje komplexné spracovanie údajov získaných pozemnou fotogrametriou prostredníctvom technológie Trimble VISION ako aj Trimble UAS leteckým snímkovaním .

Pozemná fotogrametria

 • Spracovanie snímok získaných technológiou Trimble VISION
 • Podpora technológie VISION zabudovaná v totálnych staniciach Trimble S6, S8 alebo v snímkovacom roveri Trimble V10
 • Priame, jednoduché a spoľahlivé meranie 3D súradníc na snímkach
 • Vytváranie kresby bodov, línií, polygónov z fotogrametrických snímok
 • Príprava bohatých výstupov pre geodéziu, GIS, inžinierske, priemyselné či enviromentálne využitie

Letecká fotogrametria

 • S podporou spracovania leteckých snímok zvyšujú užívatelia hodnotu výstupov pre svojich klientov a šetria čas potrebný pre rozsiahle mapovanie územia
 • Import a prehliadanie snímok z leteckých bezpilotných systémov (UAS) Trimble
 • Jednoduché spojenie snímok s automatickým generovaním spojovacích a vlícovacích bodov
 • Meranie jednotlivých bodov ako rohy budov, hrany chodníkov použitím virtuálneho ďalekohľadu
 • Automatická tvorba mračna bodov, ortofotosnímok, ortofotomáp i digitálnych modelov terénu z leteckých snímok

 

Softvérové licencie

 • V prípade potreby jednotnej alebo sieťovej licencie ponúka Trimble Business Center flexibilné licenčné možnosti splnenia požiadaviek zákazníka
 • Voliteľné verzie softvéru podľa požiadaviek a rozpočtu
 • USB hardvérový kľúč pre jednotlivé PC
 • Softvérový licenčný kód pre individuálne PC alebo sieťové licencie

Verzie Trimble Business Center

 • Komplexný a prispôsobiteľný softvér pre každého zaoberajúceho sa geopriestorovými údajmi, Trimble Business Center je možné si zakúpiť v nasledovných verziách:
 • Base Edition – podporuje prezeranie a kontrolu kvality dát, vyrovnanie siete, spracovanie signálu L1 GPS
 • Complete Edition – podporuje kompletné vyrovnanie sietí, plnohodnotné spracovanie všetkých GNSS a pracovné postupy spojené s povrchmi a snímkami
 • Advanced Edition – obsahuje pokročilé výpočtové funkcie, podporuje technológiu Trimble VISION a prácu s koridormi
 • Aerial Photogrammetry Module – nadstavba navrhnutá pre prácu s leteckými snímkami zhotovenými prostredníctvom Trimble UAS
 • Advanced Drafting Module – nadstavba určená pre automatizáciu kresby a tvorbu zložitejších grafických výstupov v podobe máp a výkresov

Kompletný prehľad nájdete TU

Systémové požiadavky

 • Operačný systém – Microsoft Windows 7, 8 (64 bitová verzia)
 • Procesor – odporúčaný – Intel Pentium Dual Core E2160 (1.80 GHz, 1 MB L2 cache, 800 FSB) alebo lepšie
 • Pamäť RAM – minimálne 2 GB, odporúčaná 8 GB a viac
 • Hard disk – odporúčané voľné miesto 5 GB a viac
 • Grafika – DirectX 9 (alebo vyššia) kompatibilná grafická karta s 512 MB alebo viac (poznámka: na zobrazenie mračna bodov musí grafická karta podporovať Open GL 3.2)
 • Monitor – rozlíšenie 1280×1024 alebo s 256 alebo viac farbami (96 DPI)
 • Porty – USB 2.0 port

 

Podporované jazyky

 • Čínsky
 • Anglicky UK
 • Anglicky US
 • Taliansky
 • Portugalsky
 • Česky
 • Fínsky
 • Japonsky
 • Rusky
 • Nemecky
 • Francúzsky
 • Kórejsky
 • Španielsky
 • Nórsky
 • Švédsky
 • Holandsky

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť