Poľný softvér Trimble Access

Poľný softvér Trimble Access je navrhnutý špeciálne pre geodetov na ich každodenné využitie. Zahŕňa enormné množstvo meračských postupov, vytyčovanie, kontrolné meranie, výpočty, synchronizáciu pod. Trimble Access ponúka priateľské, jednoduché užívateľské prostredie, ktoré zaistí vašu okamžitú produktivitu. V kombinácii s kontrolnými jednotkami Trimble zaručuje rýchle, presné a intuitívne pracovné postupy bez ohľadu na to v akých podmienkach sa nachádzate.

Poľný softvér Trimble Access zvyšuje efektívnosť v teréne a to funkciami zahrnutými v časti Všeobecné meranie:

 • ovládanie totálnych staníc a GNSS prijímačov Trimble ako aj Trimble V10
 • podpora aktívnych hranolov a možnosť integrovaného merania (súčasné meranie s viacerými zariadeniami)
 • možnosť prepojenia s inými zariadeniami (externé rádio, laser, sonar, aktívny cieľ, pomocné GPS, tlačiareň)
 • intuitívne meranie a vytyčovanie
 • rýchle meranie a vykresľovanie pomocou kódov ako aj tvorba štandardných a riadiacich kódov
 • funkcie COGO pre výpočet bodov, či ľubovoľných prvkov
 • grafické vytyčovanie bodov, línií, oblúkov priamo z aktívnej mapy s možnosťou výberu aktívnych a pasívnych vrstiev .dxf
 • integrované meračské technológie kombinujúce optické, skenované, GNSS alebo obrazové dáta v jednom jobe
 • plná podpora snímkovacej technológie Trimble VISION
 • možnosť kreslenia a tvorby poznámok priamo do vytvorenej fotografie s možnosťou priradenia súradníc
 • 3D mapa v kontrolnej jednotke Trimble Tablet

Prepojte si kanceláriu s terénom využitím služieb Trimble Access services. Prostredníctvom internetového spojenia môžete rýchlo a jednoducho posielať dáta z terénu do kancelárie, vytvárať výstupy pre klientov, poprípade posielať kompletné projekty medzi kanceláriou a terénom.

Softvér Trimble Access zároveň ponúka voliteľné vylepšenia – nadstavby pre skupinu ľudí, ktorí sa zaoberajú špecifickými oblasťami. Tieto špeciálne moduly sú navrhnuté pre urýchlenie a zjednodušenie zberu dát v danom vyhradenom odvetví a umožňujú ľudom sa zamerať výlučne na požadované objekty či prvky, namiesto hľadania či vytvárania príkazov pre každú úlohu samostatne. Dostupné nadstavby a moduly zahŕňajú:

 • kataster
 • bane
 • monitoring
 • cesty
 • tunely
 • aplikácie tretích strán (napr. atletika, nivelácia, batymetria, elektrické vedenia …)

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť