Prehľad najnovších FW a SW – Január 2015

Prehľad najnovších FW a SW – Január 2015

Prehľad najnovších softvérov a firmvérov

Január 2015

Vážení užívatelia Trimble softvérov a meračských zariadení. V prehľadnej tabuľke nájdete informácie o najnovších softvéroch a firmvéroch pre vaše zariadenie.

Informácie o výhodách aktualizácie firmvéru alebo softvéru získate na servisnej podpore u Ing. Mateja Orosa: oros@geotronics.sk  +421 918 579 733

26- 1- 2015 8-55-05

Share this post