Trimble X7

Laserový 3D skener

Project Description

Automatická kalibrácia

Trimble X7 pred každým skenovaním vykoná automaticky kalibráciu, vďaka čomu je zaručená presnosť skenovania bez nutnosti navštevovať kalibračné stredisko

Automatické urovnanie

Trimble X7 nepotrebuje urovnanie pre dosiahnutie najvyššej kvality skenovania. Presuň a skenuj – rýchlo a jednoducho

Automatické spájanie skenov

Na základe identických bodov dokáže Trimble X7 počas skenovania jednotlivých stanovísk spájať mračná bodov do jedného celku. Priamo v teréne viete urobiť export do štandardných formátov

 • Trimble X7 je ideálny nástroj pre tvorbu a správu BIM modelov
 • Tvorba pomocných programov na stavebné úpravy, prestavby a kontrolu fasád
 • Tvorba dizajnérskych návrhov interiérov
 • Overenie zvislosti a rovinnosti konštrukcií a objektov
 • Analýza deformácií trámov a stĺpov
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby resp. danej etapy výstavby
 • Priamy export dát TBC, RealWorks alebo iných CAD softvérov priamo v teréne
 • Modelovanie priemyselných objektov do CAD, návrh vylepšení zariadenia, detekcia porúch a overenie vyrobených komponentov
 • Vysoká citlivosť snímkovania Trimble X7 zaisťuje vysoko presné panorámy v zložitých prostrediach, v ktorých sa nachádzajú čierne a vysoko reflexné kovy
 • Kompaktný, ľahký dizajn a batoh uľahčujú prenos na veľké vzdialenosti, po rebríkoch a po plošinách
 • Vďaka okamžitej registrácií skenov získaváte kompletne naskenovaný objekt, vďaka čomu môžete skontrolovať priamo v teréne, či ste zachytili všetko potrebné
 • Registráciu a export do CAD softvérov môžete priamo v teréne vykonať v kontrolnej jednotke Trimble T10
 • Vytvorte dokumentáciu podľa výkresov alebo modelov pre mosty, tunely, priehrady atď.
 • Informácie o skenovaní využijete pri výpočtoch objemov, modelovaní, inšpekciách, renováciách a renovačných prácach
 • Vysoko rýchlostný zber údajov znižuje prestoje v prípade projektov pri kritických infraštruktúrach
 • Kompaktný, ľahký dizajn uľahčuje prepravu a nastavenie v rôznych prostrediach
 • Registrácia v teréne umožňuje používateľom overiť, či boli skenované údaje zachytené v plnom rozsahu pred návratom do kancelárie, čím sa znižuje čas a zbytočný návrat do terénu a domeriavanie
 • Z hustého mračna bodov viete zachytiť hranice pozemkov, nehnuteľností, budov, vecných bremien, ciest a iných prvok
 • Priamo v softvéri viete pridávať poznámky k jednotlivým prvkom s obrázkami
 • Vďaka veľkému množstvu údajov zachytíte všetko potrebné, čo môžete aj v prípade iných prác využiť bez nutnosti návratu do terénu
 • Panoramatické snímky poslúžia nie len pri spracovaní údajov ale aj pri komplexnej dokumentácii a správe majetku
 • Vďaka nízkej hmotnosti a rozmerom je Trimble X7 ideálna na prepravu nie len v aute ale aj na palube lietadla

Ktorý skener je pre vás ten pravý?

Trimble X7

Trimble TX6

Trimble TX8

Trimble SX10

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?