Trimble SX10

Skenovacia totálna stanica

VŠETKO V JEDNOM

Privítajme novinku, ktorá nastavuje štandardy moderného spôsobu zberu dát. Trimble SX10 spája vysokorýchlostné 3D laserové skenovanie s dosahom až 600 m so zdokonalenou technológiou Trimble VISION™ a s funkciami presnej totálnej stanice.  SX10 je neuveriteľne univerzálne a inovatívne zariadenie. Jedným slovom: revolúcia.

INTEGROVANÉ MERANIE

Trimble SX10 využíva najnovšie technológie využívane v najvyšších radách jednomužných robotizovaných totálnych staniciach Trimble:

  • presné uhlové odčítanie: 1″
  • výkonný diaľkomer: 1 mm + 1.5 ppm
  • elektromagnetický servopohon MagDrive
  • pokročilé vyhľadávanie cieľa Autolock
  • okamžité lokalizácia cieľa GPS Search

Zaujímavejšie sú však technológie, ktoré výrazne odlišujú Trimble SX10 od klasickej jednomužnej totálnej stanice:

  • výkonné skenovanie: 26 600 b/s
  • pokročilá technológia VISION
  • ovládanie cez rádio (800 m) alebo WiFi

S Trimble SX10 viete v teréne rýchlo a jednoducho vykonať všetky potrebné merania od klasického merania a vytyčovania až po hromadný zber dát pomocou skenovania a priesekovej fotogrametrie.

Vďaka integrovanému meraniu viete súčasne vykonávať konvečné meranie, fotogrametriu, skenovanie a GNSS meranie. To všetko pomocou jednej kontrolnej jednotky.

Pri meraní elektrických vedení si tak rýchlo určíte stanovisko, spustíte skenovanie a počas skenovanie si pomocou GNSS prijímača zameriavate body, ktoré skener nezachytí (pätky a pod.)

NOVÉ VYUŽITIE KAMIER

Prvé, čo si všimnete na Trimble SX10 je počet kamier. Trimble SX10 využíva až 4 kamery na záznam dát, centráciu, cielenie, ofarbenie mračna bodov a priesekovú fotogrametriu.

1.) teleskopická kamera:

Slúži na veľmi presné cielenie a fotografickú dokumentáciu objektov. Trimble SX10 je výnimočná tým, že nemá okulár ani pohybovky. Okulár je nahradený CMOS čipom, ktorý dokáže aj na veľké vzdialenosti veľmi presne zacieliť na bod. Jemné cielenie pritom nevykonávate pomocou pohyboviek, ale pohodlne na displeji tabletu. Kamera sa vie navyše veľmi dobre vysporiadať aj so zlými sveteľnými podmienkami. Sami sme sa presvedčili, že pomocou kamery vieme presnejšie zacieliť na dlhšie vzdialenosti ako pri optickom cielení cez okulár, a to aj pri zhoršených svetelných podmienkach.

2.) náhľadová kamera:

Zachytáva široké okolie. Vďaka nej viete rýchlo vyhľadať požadovaný bod a vykonať rýchle cielenie. Vďaka veľkej šírke záberu viete pomocou nej vytvoriť veľmi rýchlo nasnímkovanie panorámy, ktoré tiež poslúži na ofarbenie mračna bodov.

3.) primárna kamera:

Slúži na presnejšie cielenie a vytvorenie kvalitnej panorámy. Pri cielení na bod tak využívate tri kamery. Pre hrubé zacielenie sa využíva náhľadová kamera, tá sa pri približovaní na cieľ prepne na primárnu, ktorá sa pri vysokom priblížení prepne na teleskopickú, pomocou ktorej vidíte veľké detaily na dlhú vzdialenosť.

4.) kamerová olovnica:

Špecialitou Trimble SX10 je tiež využitie kamery ako olovnicu pre centráciu. Na obrazovke kontrolnej jednotky vidíte súčasne elektronickú libelu a obraz centrácie. Zároveň si môžete odfotiť bod, nad ktorým centrujete, pričom na snímke budú zobrazené aj hodnoty centrácie, horizontácie a informácie o bode.

VÝKONNÉ SKENOVANIE

Prevratnou technológiou, ktorou disponuje Trimble SX10, je technológia Lightning 3DM. Vďaka nej disponuje Trimble SX10 výkonným skenovaním až 26 600 bodov/sek na vzdialenosť až 600 m.

V softvéri Trimble Access si viete rýchlo nastaviť hustotu skenovania, pričom na základe vzdialenosti vám softvér hneď vyráta aj max. rozostup bodov.

V rámci skenovania máte možnosť vytvorenia panoramatickej snímky, ktorá okrem vizuálnej informácie bude slúžiť aj na ofarbenie mračna bodov.

Pri štandardnom skenovaní dokáže Trimble SX10 nafotiť panorámu a vytvoriť sken v rozsahu 360° x 300° za 12 minút.

V softvéri Trimble Access si viete tiež sami navoliť oblasť, ktorú chcete skenovať, ako aj hustotu skenov. Všetko pritom ovládate na diaľku cez WiFi alebo integrované rádio pomocou kontrolnej jednotky Trimble Tablet.

Špeciálne pre dáta z Trimble SX10 bol vytvorený aj Scanning modul v kancelárskom softvéri Trimble Business Center. Pomocou tohto modulu viete rýchlo spojiť a spracúvať skeny. Softvér je výnimočný aj tým, že dokáže automaticky vyhľadať a kategorizovať objekty zo skenov (budovy, stĺpy, stromy, …).

Hromadný zber dát v teréne

Výsledky merania

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: