Trimble RealWorks

Project Description

Softvér Trimble® RealWorks® umožňuje registráciu, vizualizáciu, prehliadanie a manipuláciu s mračnami bodov získanými z rôznych laserových skenerov.

Trimble RealWorks je dostatočne výkonný na spracovanie veľkého množstva dát s jednoduchými pracovnými postupmi. Softvérová príručka navádza užívateľa sofistikovaným manažmentom dát a manipuláciou krok po kroku na dosiahnutie požadovaných výsledkov pre vašich zákazníkov.

 

 

Podpora funkcií

Base

Advanced

Advanced-Modeler

Advanced-Plant

Advanced

Tank

Import / Export dát

x

x

x

x

x

Nástroje na tvorbu
súradnicového rámca

x

x

x

x

x

Prehliadač skenov

x

x

x

x

x

Nástroje na
vizualizáciu (prezeranie, atď.)

x

x

x

x

x

Vzorkovanie

x

x

x

x

x

Segmentácia

x

x

x

x

x

Meranie

x

x

x

x

x

Nástroje pre kompletnú
registráciu

x

x

x

x

x

Nástroje pre
orientáciu

x

x

x

x

x

Georeferencovanie

x

x

x

x

x

Reporty z registrácie,
vizualizácia stanovísk

x

x

x

x

x

Tvorba rovinných rezov

x

x

x

x

x

Kódová kresba

x

x

x

x

x

Profilovanie

x

x

x

x

x

Jednoduchá tvorba 2D
línií

x

x

x

x

x

Nástroje na kresbu polylínií

x

x

x

x

x

Nástroje na tvorbu
základnej geometrie

x

x

x

x

x

Spájanie skenov

x

x

x

x

x

Tvorba výkresov

x

x

x

x

x

Nástroje na editáciu skenov

x

x

x

x

x

Nástroje na orto projekciu

x

x

x

x

x

Tvorba / Editácia meshov

x

x

x

x

x

Nástroje na výpočet
objemov

x

x

x

x

x

Nástroje na editáciu media súborov

x

x

x

x

x

Automatická
registrácia cieľových značiek

 

x

x

x

x

Spresnenie záznamu dát
použitím TZF

 

x

x

x

x

Tvorba profilov a
rezov

 

x

x

x

x

Multi orto projekcia

 

x

x

x

x

Jednoduchá tvorba
profilov

 

x

x

x

x

Kresliace nástroje Catinary

 

x

x

x

x

Nástroje na spájanie
profilov

 

x

x

x

x

Nástroje na 2D
kontrolu dát

 

x

x

x

x

Nástroje na kontrolu a
analýzu dát

 

x

x

x

x

Nástroje na kontrolu,
prehliadanie povrchov a modelov

 

x

x

x

x

Nástroje na porovnanie
povrchov

 

x

x

x

x

Nástroje na 3D
kontrolu dát

 

x

x

x

x

Nástroje na 3D analýzu
dát

 

x

x

x

x

Nástroje na
modelovanie

 

 

x

x

x

Jednoduché modelovanie
potrubí

 

 

x

x

x

Modelovanie oceľových
nosníkov

 

 

x

x

x

Katalóg pre
modelovanie oceľových konštrukcií

 

 

x

x

x

Kompatibilita so
softvérom SketchUp Pro

 

 

x

x

x

Publikácia výsledkov

 

 

x

x

x

Export línií

 

 

 

x

x

PDMS Export

 

 

 

x

x

Horizontálna
kalibrácia, úprava cisterien a nádrží

 

 

 

 

x

Vertikálna kontrola
cisterien, nádrží

 

 

 

 

x

 

TRW prezentačné video

Všetky videá z ukážkami funkcionalít softvéru Trimble RealWorks nájdete TU

Školiace videá s funkcionalitami TRW

Spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o. ponúka možnosť bezplatného predvedenia na mieste, ktoré si vyberiete.

Rezervácia predvedenia:

1.) telefonicky: +421 918 868 633 (Ing. Dominik Laufík – predaj a podpora)

2.) mailom: obchod@geotronics.sk

3.) pomocou dotazníka:

Please wait...