Trimble Business Center – NOVINKA

Project Description

Univerzálny spracovateľský softvér pre spracovanie širokého portfólia aplikačných dát.

Na trh prišla nová verzia v5.0, ktorá prináša ešte viac možností spracovania a integritu s Esri, Autocad a  Bentley:

Verzie

TBC Viewer – zadarmo: 

Bezplatná inštalácia TBC umožňuje import a zobrazenie nameraných dát a 3D vizualizáciu.

Obsahuje tiež nástroje na pokročilú tvorbu kódov a správcu súradnicových systémov.

FIELD DATA: 

Je určená pre geodetov, operátorov prístrojov a užívateľom CAD softvérov.

Umožňuje im exportovať dáta do ďalších formátov, používať základné CAD funkcie, spracovať kódy, robiť kontrolu dát.

Verzia je určená aj na spracovanie nivelácie.

SURFACE MODELING:

Umožňuje vytvárať a editovať povrchy a vyrovnania, čo je dôležité pre objavenie a opravu chýb predtým, než sú dáta odoslané do terénu.

Táto verzia podporuje tvorbu máp výkopov/násypov a protokolov zemných prác a prác s hranicami povrchov, hranami, vrstevnicami a zhusťovaním povrchov.

Umožňuje tiež základné spracovanie mračna bodov.

SURVEY INTERMEDIATE:

Obsahuje funkcie pre post-procesingové spracovanie GNSS dát, spracovanie polygónového ťahu, vyrovnanie siete a tvorbu lokálnych transformačných kľúčov.

Verzia umožňuje pracovať so snímkami na pozadí a vytvárať popisy a hranice pred exportom dát do terénu alebo ďalších kancelárskych softvérov.

SURVEY ADVANCED:

Táto verzia umožňuje spracovať projekty takmer zo všetkých zariadení Trimble.

Verzia obsahuje najviac používané možnosti spracovania dát z nivelácie, GNSS a konvenčného merania, priesekovej fotogrametrie.

Pokročilý užívatelia využívajúci technológiu Trimble VISION vedia pracovať s nazbieranými dátami a pomocou panoramatických snímok a priesekovej fotogrametrie vedia určovať súradnice ľubovoľných bodov zo snímok.

Umožňuje spracovanie a vytváranie geodetických dát, prácu  s výpočtovými nástrojmi COGO a CAD funkciami, projektovať a robiť inšpekciu koridorov, automaticky vytvárať kresby, priečne rezy a profily.

Táto verzia tiež podporuje tvorbu a nahrávanie užívateľských makier.

SITE MODELING:

Verzia je určená pre manažérov stavieb. Vzhľadom k tomu, že povrchy a kubatúry môžu byť vypočítané len, ak majú dáta správne výšky, táto verzia rýchlo konvertuje 2D alebo CAD dáta s nesprávnymi výškami do objektov, ktoré je možné odoslať do terénu.

Príkaz „Vyčistenie projektu“ zrýchli celý proces o hodiny až dni.

SITE CONSTRUCTION:

Umožňuje znížiť náklady stavby a zredukovať potrebné pohyby všetkých materiálov.

Funkcie sú schopné určiť koľko materiálu je nutné priviesť, odkiaľ kam a koľko to bude stáť.

K dispozícii sú nástroje pre vylepšenie stavby, určenie materiálov a hĺbky, vytvorenie protokolov objemov a ceny všetkých procesov.

INFRASTRUCTUR CONSTRUCTION:

Verzia je určená pre veľké podniky a inštitúcie v stavebníctve, pretože obsahuje všetky vyššie uvedené edície TBC, ponúka kompletné softvérové riešenie pre automatické generovanie kríženia koridorov a kruhových objazdov a šetrí čas strávený projektovaním.

S touto edíciou môžu užívatelia definovať trasy pre prepravu a ich cenu, vypočítať požiadavky na prenájom a odpad, určiť ceny materiálov a prepravu pre ponuku na zemné práce a vypočítať prepravu materiálu pre špecifické lokality tak, aby bola zaistená maximálna efektivita a zárobok.

Nadstavby

AERIAL PHOTOGRAMMETRY:

Táto nadstavba je určená na spracovanie leteckých snímok v geodézii, stavebníctve a pre UAS operátorov.

Tento modul tiež obsahuje integrovanú aplikáciu UASMaster.

Pre tento modul musíte mať zakúpenú min. verziu TBC SURFACE MODELING.

DRILLING PILING AND DYNAMIC COMPACTION:

Tento modul je ideálny pre vytvorenie plánovania vrtov a protokolov pre Trimble DPS900 – systém pre vŕtanie a inštaláciu pilierov.

Tento modul vyžaduje min. verziu TBC SURFACE MODELING.

GIS:

Určené pre poskytnutie výstupov do prostredia ESRI.

Tento modul umožňuje integráciu veľmi presných dát z Trimble Access do GIS.

Pre inštaláciu modulu je potrebná min. verzia TBC DATA FIELD.

MOBILE MAPPING:

Slúži pre užívateľov mobilného mapovacieho systému Trimble MX9, ktorý ho môžu použiť pre spracovanie skenov, ofarbenia mračna bodov, registráciu a iné úlohy.

Tento modul vyžaduje min. verziu TBC SURVEY ADVANCED.

MM MX9 MTA CORRECTION:

Slúži pre užívateľov systému pre mobilné mapovanie Trimble MX9, ktorí môžu použiť tento modul pre úpravu ambiguity laserového lúča a opravy systematickej chyby.

Tento modul vyžaduje min. verziu TBC SURVEY ADVANCED a prídavný modul MOBILE MAPPING.

SCANNING:

Umožňuje efektívne spracovávať naskenované dáta v geodézii a stavebníctve. Užívatelia môžu registrovať a georeferencovať naskenované dáta, klasifikovať a extrahovať prvky a vytvárať výstupy zo skenovacej totálnej stanici Trimble SX10 a mračná bodov zo skenerov konkurenčných značiek.

Tento modul vyžaduje min. verziu TBC SURVEY ADVANCED.

TUNNELING:

Určený pre práce v tuneloch.

Umožňuje vytvárať a editovať modely tunelov pre Trimble Access – modul Tunely a vytvárať užívateľské protokoly vytyčovania a geometrie z totálnych staníc alebo skenerov.

Tento modul vyžaduje min. verziu TBC SURVEY ADVANCED.

UTILITY MODELING:

Je určený pre projektovanie inžinierskych sietí, odpadov, vody, plynu a elektrického vedenia.

Umožňuje vytvoriť model sietí a taktiež spracovať priekopy pozdĺž týchto sietí.

Tento modul vyžaduje min. verziu TBC SITE MODELING.

Dokumenty k softvéru TBC:

Technický popis

TBC komunitná stránka

Online prezentácie:

TBC Power Hour

Softvér TBC si môžete stiahnuť TU

Pozn.: Aktiváciu vykonáte pomocou zakúpenej licencie.

Pozn.: Každý zákazník si môže vyskúšať funkcionalitu TBC po dobu 30 dní. Pre vygenerovanie kódu na skúšobnú verziu nás prosím kontaktujte.

TBC prezentačné video

Všetky videá s ukážkami funkcionalít softvéru Trimble Business Center nájdete TU:

Videá z funkcionalitami Trimble Business Center

Spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o. ponúka možnosť bezplatného predvedenia na mieste, ktoré si vyberiete.

Rezervácia predvedenia:

1.) telefonicky: +421 918 868 633 (Ing. Dominik Laufík – predaj a podpora)

2.) mailom: obchod@geotronics.sk

3.) pomocou dotazníka:

Please wait...