Trimble Business Center

Project Description

Univerzálny spracovateľský softvér pre spracovanie širokého portfólia aplikačných dát.

Každé vydanie Trimble Business Center (TBC) je navrhnuté tak, aby podporovalo súbor súvisiacich pracovných postupov:

Verzie

TBC Viewer: 

Bezplatná inštalácia TBC umožňuje import a zobrazenie nameraných dát a 3D vizualizáciu.

Obsahuje tiež nástroje na pokročilú tvorbu kódov a správcu súradnicových systémov.

Taktiež môžete využívať online služby ako Access Service, TCC, PP.

TBC Base: 

Už základná verzia softvéru Trimble Business Center ponúka široké možnosti správy, spracovania a exportu dát.

Je určená pre všetkých užívateľov GNSS prijímačov, totálnych staníc a digitálnych nivelačných prístrojov Trimble.

Ponúka napr. postprocesingové spracovanie frekvencie L1, spracovanie nivelácie z Trimble DiNi, vyrovanie siete, spracovanie kódového merania, správa a kontrola nameraných dát.

Zákazníkom máte možnosť ponúknuť užívateľské výstupy, ako napríklad výstup do Google Earth, v ktorom sa zákazníkovi okrem bodov zobrazia aj fotografie, ktoré odfotíte s kontrolnou jendotkou a priradíte k bodom. Fotografia bude obsahovať aj súradnice v JTSK. (príklad exportu do KMZ nájdete TU)

TBC Intermediate:

Verzia Intermediate ponúka pokročilé nástroje pre spracovanie dát z GNSS prijímačov, totálnych staníc a nivelačných prístrojov Trimble.

Okrem funkcionalít z TBC Base umožňuje postprocesingové spracovanie všetkých družícových systémov, vyrovnanie polygónových ťahov, pokročilé spracovanie povrchov, tvorba vrstevníc, rozšírené možnosti výpočtov povrchov a objemov, práca s mračnom bodov, 3D simulácie terénom a rôzne iné pokročilé nástroje na spracovanie dát.

 

Túto verziu ocenia všetci užívatelia GNSS prijímačov a totálnych staníc Trimble.

TBC Advanced:

Verzia Advanced ponúka okrem pokročilých CAD nástrojov a nástrojov na spracovanie aj možnosť spracovania panoramatických snímok.

Táto verzia je neodmysliteľnou súčasťou zariadení Trimble s technológiou VISION ako Trimble S7, SX10 a Trimble V10.

Na princípe priesekovej fotogrametrie viete zo snímok určovať súradnice ľubovoľných bodov na snímkach, prípadne vytvoriť mračno bodov z panoramatických snímok Trimble V10.

Ponúka aj pokročilé spracovanie koridorov, tvorbu pozdĺžnych a priečnych rezov a rôzne iné funkcionality.

pokročilé nástroje pre spracovanie dát z GNSS prijímačov, totálnych staníc a nivelačných prístrojov Trimble.

Okrem funkcionalít z TBC Base umožňuje postprocesingové spracovanie všetkých družícových systémov, vyrovnanie polygónových ťahov, pokročilé spracovanie povrchov, tvorba vrstevníc, rozšírené možnosti výpočtov povrchov a objemov, práca s mračnom bodov, 3D simulácie terénom a rôzne iné pokročilé nástroje na spracovanie dát.

 

Túto verziu ocenia všetci užívatelia GNSS prijímačov a totálnych staníc Trimble.

Nadstavby

TBC Advanced Drafting modul:

Táto nadstavba pre určená pre verzie Base/Complete/Advanced ponúka prispôsobiteľné šablóny a nástroje pre výber, ktoré zefektívňujú tvorbu kvalitných výstupov ako geopriestorové mapy či rezy koridorov.

Umožňuje rýchlu tvorbu rezov, tvorbu šablón pre export a výkresy a pomocné nástroje pre vykresľovanie.

Je určený predovšetkým pre spracovanie cestných a železničných koridorov.

TBC Scanning modul:

Táto nadstavba bola špeciálne navrhnutá na novú skenovaciu totálnu stanicu Trimble SX10.

Umožňuje automatickú registráciu mračna bodov, automatickú selekciu objektov do skupín, možnosť filtrovania dát, možnosť automatického vytvorenia CAD bodov z mračna podľa potrieb ako aj prácu s mračnom bodov a samozrejme možnosť exportu dát do rôznych užívateľských formátov.

TBC Aerial Photogrammetry modul:

Je určený na spracovanie leteckých snímok získaných bezpilotnými systémami Trimble UX5, UX5 HP a ZX5.

Softvér umožňuje automatickú orientáciu a vyrovnanie snímok pomocou vlícovacích bodov, tvorbu ortofotomozaiky, tvorbu mračna bodov, filtráciu dát, selekciu a úpravu mračna bodov. Tieto dáta sa dajú následne spracovať do rôznych druhov výstupov od CAD až po 3D PDF výstup.

TBC Data Prep modul:

Obsahuje pokročilé nástroje na georeferencovanie 2D rastrových dát do 3D vektorových dát, nástroje na čistenie, organizáciu a štandardizáciu vrstiev.

Umožňuje automatickú digitalizáciu dát napr. z PDF súborov. Viete tak rýchlo zdigitalizovať rastrové dáta. Taktiež viete rýchlo z plánov vymodelovať 3D modely povrchov aj s vrstevnicami.

TBC GIS modul:

Táto nadstavba je určená pre užívateľov GIS zariadení.

Obsahuje nástroje pre integráciu GIS databázy, tvorbu zdrojového prepojenia, tvorbu FXL súborov, import/export súborov geodatabázy, mapu metadát a iné.

TBC modul Tunneling:

Modul Tunneling zahŕňa kompletné riešenie od návrhu projektu, spracovanie výstupov pre meranie a vytyčovanie až po samotné spracovanie a analýzu tunelov.

Vďaka nej viete pripraviť kompletné dáta do terénu, kde si geodet pomocou softvéru Trimble Access – modul Tunnel, vie pomocou presných totálnych staníc Trimble S9 určených pre meranie v tuneloch, vybrať ľubovoľný profil pre razenie či monitoring. Výstupné dáta vie potom pomocou cloudu zaslať späť do kancelárie na spracovanie.

Tento modul je určený aj na spracovanie a analýzu tunelov s mračna bodov vyhotovených skenovaním pomocou skenerov Trimble TX8, TX6 a SX10. Z mračna bodov si viete vytvárať v ľubovoľných rezoch analýzy profilov, pričom priamo viete vytvoriť aj exporty pre vašich zákazníkov.

Dokumenty k softvéru TBC:

Technický popis

Poznámky k verziám TBC

TBC komunitná stránka

Online prezentácie:

TBC Power Hour

Softvér TBC si môžete stiahnuť TU

Pozn.: Aktiváciu vykonáte pomocou zakúpenej licencie.

Pozn.: Každý zákazník si môže vyskúšať funkcionalitu TBC po dobu 30 dní. Pre vygenerovanie kódu na skúšobnú verziu nás prosím kontaktujte.

TBC prezentačné video

Všetky videá s ukážkami funkcionalít softvéru Trimble Business Center nájdete TU:

Videá z funkcionalitami Trimble Business Center

Spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o. ponúka možnosť bezplatného predvedenia na mieste, ktoré si vyberiete.

Rezervácia predvedenia:

1.) telefonicky: +421 918 868 633 (Ing. Dominik Laufík – predaj a podpora)

2.) mailom: obchod@geotronics.sk

3.) pomocou dotazníka:

Please wait...

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť