Trimble Access 2019

Project Description

Poľný softvér pre ovládanie geodetických zariadení Trimble

  • kompatibilné s operačným systémom Microsoft® Windows® 10
  • softvér v kombinácii s odolnými tabletmi Trimble TSC7, T7 a T10 umožňuje meranie rýchle a presné meranie a vytyčovanie s GNSS prijímačmi a totálnymi stanicami Trimble
  • ide o 2. generáciu softvéru Trimble Access
  • softvér prešiel kompletným prepracovaním pracovného prostredia aby bola práca čo najefektívnejšia v prostredí Windows 10
  • softvér je vždy v plnej verzii a v slovenčine
  • okrem všetkých metód merania, vytyčovania a výpočtov ponúka tiež rýchlu prácu s mračnom bodov pri meraní s Trimble SX10 a taktiež pohodlnejšie meranie s totálnymi stanicami Trimble rady S s technológiou VISION
  • okrem klasického CAD podkladu môžete vytyčovať priamo z BIM modelu a ako podklad môžete použiť aj online WMS mapy
  • výnimočnosť ponúka aj cloudové riešenie Trimble Connect – pripravte dáta kolegovi v teréne a zdieľajte informácie online

Môžete vytyčovať priamo z BIM modelu.

BIM je v modernej dobe neodmysliteľnou časťou každej stavby. Trimble Access umožňuje okrem štandardných 3D CAD formátov vytyčovať priamo z .IFC súboru obsahujúceho BIM model. Tento 3D model je možné filtrovať a priamo z neho vyberať jednotlivé prvky pre vytyčovanie.

Cloud Trimble Connect

Cloudové riešenie je dôležitou súčasťou najmä vo veľkých spoločnostiach. Výhodou cloudu je najmä záloha a zdieľanie dát. Trimble povýšil tieto výhody o možnosť prípravy jednotlivých projektov priamo pre pracovníka v teréne. Zamestnanec v kancelárii zodpovedný za prípravu dát môže z kancelárie pripraviť komplet celý projekt (nastaviť súradnicový systém, pripojiť prvky pre vytyčovanie a podkladové mapy, pripísať poznámky). Merač v teréne si len stiahne projekt z Trimble Connect a môže rovno vytyčovať požadované prvky. Cloud = úspora času a peňazí.

Rýchle vytváranie kresby priamo pri meraní.

Pomocou kódového merania a CAD nástrojov viete priamo pri meraní vykonávať veľmi rýchlo mapový podklad.

Rýchle výpočty s vizuálnou kontrolou.

Nové COGO prostredie poskytuje pri výpočtoch priamu spoluprácu s mapou. Priamo z mapy si viete vybrať prvky pre výpočet, pričom priamo v grafike sa zobrazia dané výpočty, ktoré viete podľa potreby korigovať.

Vyberte si podkladovú mapu online.

Online WMS mapy sú čoraz populárnejšie pre ich aktuálnosť a dostupnosť. Geodetický a kartografický ústav v Bratislave poskytuje online WMS mapy, ktoré dnes môžete použiť ako podklad pri meraní priamo v softvéri Trimble Access 2019 v nových kontrolných jednotkách Trimble TSC7, T7 a T10.

3D prostredie ovládate ako na tablete.

Vďaka multi-dotykovému displeju sa viete rýchlo pomocou dvoch prstov pohybovať v 3D mape, vyberať body pre vytyčovanie a vykonávať rôzne iné úkony v novom prostredí Trimble Access. Vďaka vysokému výkonu viete bez problémov využívať aj veľké mračno bodov pre vytyčovanie a COGO.

Aj pri vytyčovaní ciest oceníte nové prostredie.

Priamo z 3D mapy je možné prezerať si vlastnosti bodov, vytyčovať ľubovoľné prvky a rýchlo vykonávať výpočty. A to bez nutnosti prepínať sa medzi mapou a meraní. Mate tak priamo kontrolu toho čo ste vytýčili, zamerali alebo vypočítali. Taktiež pri vytyčovaní ciest a koridorov poskytuje mapa široké možnosti využitia.

Všetko od importu po export.

Trimble Access je plne v slovenčine a obsahuje všetko čo potrebujete na meranie, vytyčovanie a výpočty. Prakticky všetko od importu po export zvládnete v softvéri Trimble Access. Všetky druhy meracích postupov pre GNSS a konvenčné meranie. Obsahuje všetky metódy vytyčovania. Taktiež sa rozšírili možnosti podkladových máp a taktiež výpočtov a exportov do zvolených formátov.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?