Snímkovací rover Trimble V10

Project Description

Snímkovací rover pre pozemnú fotogrametriu a zber GIS dát

Snímkovací rover Trimble V10 vytvára panoramatické HDR snímky pre dokumentáciu, zber GIS dát a určovanie súradníc ľubovoľných bodov zo snímok priesekovou fotogrametriou. Pri hustom nasnímkovaní vie v softvéri Trimble Business Center vytvoriť mračno bodov.

Celý tento systém sa skladá z 12 kalibrovaných kamier a množstva podporných senzorov, ktoré vytvárajú plnohodnotný merací a snímkovací systém.

Pre rýchlejšie spracovanie môžeme tento systém skombinovať s ľubovoľným GNSS prijímačom Trimble alebo 360° odrazovým hranolom. Vďaka polohe z GNSS alebo konvenčného merania je vyrovnanie snímok veľmi rýchle.

Aplikácie:

– dokumentácia stavieb

– zber GIS dát

– určovanie polohy bodov zo snímok (ideálne pri zložitých objektoch, fasádach,  neprístupných objektoch…)

– určovanie objemov (automatická tvorba mračna bodov)

– tvorba 3D modelov

– mračno bodov vertikálnych plôch (dopĺňa mračno bodov z leteckej fotogrametrie)

Príslušenstvo:

– prepravný kufor

– 2x batérie s integrovaným senzorom nabitia

– dátové káble

– čistiace prostriedky na kamery

– 2 m výtyčka

– bipod

– obal na prenos výtyčky a bipodu

Ovládanie:

– podporuje všetky poľné softvéry Trimble Access od verzie 2016.20

– kompatibilné s OS Windows, kontrolnými jednotkami Trimble TSC3 a Trimble Tablet

– možnosť integrovaného merania so všetkými typmi GNSS prijímačov Trimble alebo pomocou jednomužného konvenčného merania

– spracovanie v softvéri Trimble Business Center Advanced

Produktové video

Tvorba mračna bodov

Spoločnosť Geotronics Slovakia, s.r.o. ponúka možnosť bezplatného predvedenia na mieste, ktoré si vyberiete.

Rezervácia predvedenia:

1.) telefonicky: +421 918 868 633 (Ing. Dominik Laufík – predaj a podpora)

2.) mailom: obchod@geotronics.sk

3.) pomocou dotazníka:

Please wait...