MGEO

Project Description

Firma GISOFT uvoľnila v tomto roku novú verziu MGEO, najrozšírenejšieho programu svojho druhu v ČR pre Bentley produkty. Program MGEO je určený pre tých, ktorí tvoria účelové mapy alebo dáta podľa definovaných štruktúr alebo smerníc. Vďaka jeho modulárnej koncepcii si môžete program vyskladať podľa Vašich potrieb.

Pomocou modulu Práca s geodetickými bodmi a kódovaná kresba môžete načítať zoznam súradníc a kódov tak, aby Vám body načítalo do jedného výkresu a kresbu do druhého výkresu. Modul Duplicity Vám pomôže vyhľadať alebo odstrániť duplicitné alebo podľa tolerancie určené body alebo prvky.

V prípade, že Vaše dáta potrebujete odovzdať topologicky čisté, určite Vás osloví aj modul Kontrola a oprava čiarovej kresby,  ktorý po zadaní tolerancií na opravu skontroluje alebo opraví topologické chyby nedoťahov, kríženia a presahov, skontroluje alebo odstráni duplicity, aproximuje oblúky, odstráni krátke čiary a navyše si môžete neriešiteľné chyby prezerať a následne ich opravovať ručne v nástroji Prehliadač. Ak potrebujete z topologicky čistej kresby vytvoriť pre svoju zákazku uzavreté plochy a zistiť výmeru alebo jednoducho plochu len vyfarbiť, pomôže Vám modul Tvorba plôch, ktorý dokáže tvoriť plochy aj z čiarovej kresby, ktorá  je v referenčnom súbore. Plochy môžete navyše tvoriť ako súčasť dátového modelu s objektovaním alebo len tak, bez objektovania.

Potrebujete si konečnú zákazku, ktorú tvoríte podľa dátového modelu alebo smernice skontrolovať pred odovzdaním? Pomôže Vám modul Kontrola a zmena symbológie. V súčasnosti sú dostupné dátové modely pre ZMD, DTMB a na dopracovaní je dátový model pre smernicu TA326. Pokiaľ často krát pracujete s dátami, ktoré nemajú štruktúrovaný charakter, určite nájdete pomocníka v nástroji Prieskumník výkresu, ktorý Vám dá prehľad o prvkoch a ich atribútoch, poskytne Vám možnosť ich výberu alebo prehliadania. Takto analyzované dáta môžete pomocou nástroja Vytvoriť/Zmeniť objekty presúvať s referencií a meniť ich priamo na objekty dátového modelu. Mnohokrát sa Vám určite neraz stalo, že ste potrebovali zistiť, ktorá verzia súboru je platná, prípadne čo sa vo výkrese zmenilo. Nástroj Porovnanie výkresov Vám porovná Vaše výkresy a ukáže Vám zmeny prvkov.

A čo je teda nové vo verzii 16.06.01?

Podpora uloženia databázy projektu vo formáte SQLite. Dlho očakávaná Podpora stavov výkresov projektu, ktorá vytvára nové možnosti pri aktualizáciách dát a tvorbe zmenových súborov (existujúce, nové, zmenené, zrušené objekty). Najväčšou novinkou je však export dát do serverovej geodatabázy PostGIS so zachovaním CADovskej symbológie prvkov, čo je unikátom vo svete.