technology&more 2016-4

Časopis t&m 2016-4

technology&more 2016-4

Z aktuálneho čísla technology & more, vám prinášame pohľad na to, ako geopriestorové informácie menia prácu a život ľudí po celom svete. Dnes je pre ľudí úplne typické, že používajú svoje smartphony na prístup k mapám a k lokalizácii polohy…

Prajeme zaujímavé čítanie

Share this post