Cloudová služba Trimble AllTrak Cloud

Cloudová služba Trimble AllTrak Cloud

V aktuálnom čísle časopisu Slovenský geodet a kartograf sa dočítate o cloudovej službe Trimble® AllTrak™ Cloud, ktorú sme pre vás pripravili.

Ste veľká firma? Máte v správe majetku veľké množstvo zariadení? Chcete zefektívniť organizáciu prác a pohotovo reagovať na nezvyčajné situácie?

Ideálnym riešením pre manažérov veľkých firiem je cloudová služba Trimble® AllTrak™ Cloud.

Benefity tejto služby:

Sledovanie aktuálnej polohy zariadení
Všetky nové totálne stanice Trimble S5, S7, S9, SX10 a kontrolné jednotky Trimble využívajú technológiu L2P. Pomocou integrovanej SIM karty, GPS prijímača a akcelerometrov umožňuje sledovať a zaznamenávať aktuálnu polohu zariadenia. Zariadenia viete sledovať na mape pomocou internetového prehliadača, alebo v mobile pomocou aplikácie Trimble® AllTrak™ Cloud.

Efektívnejšie plánovanie a organizácia prác
Vďaka Trimble® AllTrak™ Cloud máte prehľad o polohe jednotlivých typov zariadení, ako často sa využívajú a kto ich používa. V prípade poruchy jedného zariadenia viete rýchlo zistiť, kde sa na blízku nachádza obdobné zariadenie a tým ho môžete nahradiť. Súčasťou služby je aj aplikácia na kontrolu zariadenia a príslušenstva pred odchodom do terénu, aby ste pred odchodom nič nezabudli.

Efektívne plánovanie servisnej činnosti
Služba sleduje informácie o stave softvéru a firmvéru v zariadeniach, servisnej činnosti a informácie o stave certifikátov jednotlivých zariadení. Automaticky zasiela upozornenia o plánovanej servisnej prehliadke a aktualizáciách SW a FW. Vďaka nej si viete lepšie zorganizovať servisné činnosti.

Ochrana voči krádeži
Každému zariadeniu viete zadať oblasť na mape, v ktorej by sa malo v danom dni nachádzať. V momente, keď zariadenie oblasť opustí, dostanete upozornenie, ktoré môže indikovať odcudzenie zariadenia, vďaka čomu viete rýchlo reagovať na danú situáciu. L2P systém vysiela aj po vybratí batérie, takže pomocou webu viete zariadenie rýchlo lokalizovať a sledovať. Poloha je pomocou A-GPS zaznamenaná aj v interiéri.

Trimble® AllTrak™ Cloud zabezpečuje efektívnu organizáciu, správu a ochranu zariadení Trimble. Šetrí Váš čas a peniaze.

Share this post