Technológie Trimble

Testovanie technológie VISION a Lightning 3DM v SX10

09. júla 2018 som vykonal testovanie technológií Trimble VISION a Lightning 3DM integrovaných v skenovacej totálnej stanici Trimble SX10.   Čo je technológia VISION? Pokročilú technológiu Trimble VISION tvoria v Trimble SX10 4 kamery: Ich primárnou úlohou je cielenie na bod. Hrubé zacielenie vykonáme z náhľadovou kamerou, pri priblížení sa prepneme do primárnej kamery, ktorá má užšie zorné pole avšak lepšie priblíženie a nakoniec sa prepne na teleskopickú kameru, ktorá vďaka ďalekohľadu dokáže zacieliť veľmi presne a ostro aj na veľmi dlhé vzdialenosti, čím nahrádza [...]

Výhody technológie Autolock

Čo je technológia Autolock? Motorizované totálne stanice Trimble rady S obsahujú technológiu Autolock, ktorá v kombinácii so servo pohonom umožňuje automaticky vyhľadať, zacieliť a uzamknúť sa na stred odrazového hranola a následne sledovať jeho pohyb. Autolock je obzvlášť užitočný pri rýchlych lokálnych topografických meraniach. Je možné ho použiť pri práci za zníženej viditeľnosti a v tme, pričom automaticky kontroluje pozíciu cielenia na referenčný cieľ počas merania. Výhody technológie Autolock: umožňuje automaticky vyhľadať stred hranola – šetrí čas z vyhľadávania a cielenia na hranol systém [...]