Naše aktivity

Zaťažovacia skúška Starého mosta

13. decembra 2015 sme boli pozvaní na účasť pri zaťažovacej skúške Starého mosta – 1/3 časti mosta v smere od Šafárikovho námestia – v Bratislave. Našou úlohou bolo merať relatívne posuny Starého mosta zo strany bližšej k mostu Apollo. Stanovisko prístroja sa nachádzalo na visutej lávke starého mosta, ktorá sa nachádza nad prvým pilierom Starého mosta. Zvislé posuny sme merali trigonometrickou metódou s robotickou totálnou stanicou Trimble S7 so systémom VISION. Meranie sa vykonávalo v troch etapách: 1. pred zaťažením, 2. po zaťažení a ustálení [...]

Ponúkame bezplatnú prezentáciu produktov vo vašej firme. Dohodnite si s nami predvedenie: obchod@geotronics.sk Skryť