Aktualizácia softvérov a firmvérov

Naša spoločnosť poskytuje okrem predaja aj servis a inštalácie aktualizácií na firmvéry (FW) do GNSS prijímačov, totálnych staníc a GIS zariadení, inštaláciu aktualizácií kancelárskych softvérov (SW) na spracovanie a prípravu dát, inštalácie aktualizácii poľných softvérov (SW) určených na zber dát. Súčasťou inštalácie aktualizácii je aj kompletné nastavenie a otestovanie zariadení aby bola zabezpečená bezproblémová prevádzka hneď po aktualizácii.

Ak potrebujete vykonať akúkoľvek aktualizáciu alebo reinštalovať svoje zariadenie, kontaktujte našu podporu zákazníkom:

Ing. Matej Oros           ☏: +421 918 579 733          ✉obchod@geotronics.sk

Prehľad najnovších verzií SW a FW

Názov

Verzia

O aktualizácii

Možnosti inštalácie

Dátum


GNSS prijímače – FW

5.44

6.04 (R12)

11.11.2019


Trimble S5, S7, S9 – FW

H2.6.12

Inštalácia na servisnom stredisku

20.05.2019


Trimble DiNi – FW

R2.2.1

Inštalácia na servisnom stredisku

28.05.2019


Trimble SX10 – FW

2.2.25

01.06.2019


Trimble Accesss – SW

2019.10 / 2017.24

11.11.2019


Trimble Business Center – SW

5.20

19.11.2019


Trimble RealWorks – SW

11.1

20.02.2019


Trimble EdgeWise – SW

5.3.1


Inpho UASMaster – SW

9.1.4

15.06.2019


Pathfinder Office – SW

5.90

01.04.2018


TerraFlex – SW

4.36

15.06.2019


TerraSync – SW

5.90

01.04.2018


Penmap pre Android – SW

10.8.7

15.07.2019


Penmap pre Windows – SW

10.8.3

01.12.2018

Share this post