Akcia na Trimble R10: Zľava až -2 000 €

Akcia na Trimble R10: Zľava až -2 000 €

Zľavy až -2 000 € za odkúpenie starého GNSS prijímača

Do konca roka 2014 ponúkame pri nákupe nového GNSS prijímača Trimble R10 možnosť odkúpenia vašeho starého GNSS prijímača.

Starý GNSS prijímač môže byť akejkoľvek značky. Môže byť aj poškodený.

Za starý GNSS prijímač môžete pri nákupe Trimble R10 získať zľavu od 1 500 € do 2 000 €.

 

Neváhajte využiť túto ponuku!!!

Vymeňte svoj starý neefektívny GNSS prijímač za najvýkonnejší GNSS prijímač na trhu Trimble R10.

Budete vlastniť prijímač s vysokou kvalitou príjmu signálu aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Spoznáte prevratné technológie a možnosti merania, aké ste doteraz nevideli.

Technológie Trimble

Sure Point sníma náklon výtyčky. Vďaka tejto technológií vieme určiť polohu bodu aj s naklonenou výtyčkou. Na obrazovke kontrolnej jednotky sa zobrazuje elektronická libela, takže už nemusíme súčasne pozerať na kontrolnú jednotku aj libelu na výtyčke. Môžete tiež využiť automatickú kontrolu urovnania či automatické merania po urovnaní.

xFill umožňuje merať aj pri strate dátového signálu. V teréne sa často krát stáva, že sa ocitneme v oblasti, kde máme zlý dátový signál. Po strate dátového signálu strácame korekcie z SKPOS a tým pádom aj fixáciu na bode. Vďaka tejto technológií aj pri výpadku korekcií z SKPOS môžeme pokračovať v meraní bez straty presnosti. Vďaka korekciám z geostacionárnej stanice môžeme merať s cm presnosťou 5 min. bez korekcií z SKPOS. Prechod na xFill pri strate signálu je automatický, takže nemusíme nič nastavovať. Rovnako pri nadviazaní spojenia sa automaticky prepne na meranie v SKPOS.

HD GNSS umožňuje meranie na doteraz neprístupných miestach, inicializácia je rýchlejšia a spracovanie signálov aj spoľahlivejšie aj pri zhoršených podmienkach. Ide o úplne nové algoritmy na spracovanie signálov.

Trimble 360 – investícia do budúcnosti. Výkonné 440-kanálové riešenie s technológiou Trimble 360 poskytuje doteraz nevídané možnosti sledovania družíc a spracovania signálov. Trimble R10 umožňuje vďaka tejto technológií prijímať signály so všetkých súčasných aj plánovaných GNSS systémov. Akákoľvek zmena konfigurácie GNSS systémov alebo signálov družíc sa v prijímači nastaví nahratím aktuálneho firmvéru, vďaka čomu môžete vždy najaktuálnejšie možnosti merania pomocou GNSS systémov.

Pre získanie dokumentov a špecifikáciu GNSS prijímača Trimble R10 kliknite na obrázok:      

Kontakt:

Ing. Dominik Laufík  

laufik@geotronics.sk

+421 918 868 633

Share this post

Pridaj komentár